TRV:00496

ID TRV:00496
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Lokk: Trekkekummer skal ha lokk med tilstrekkelig styrke for å tåle påregnelig maskinell snørydding og lettere anleggsmaskiner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon