TRV:00499

ID TRV:00499
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Endringer: Ved etablering av trekkekum i ettertid over rørgater lagt umiddelbart på plattformelement, skal området rundt rørene rengjøres, innføringene med rør i trekkekummen skal tettes (f.eks. sementpuss eller UV-bestandig tettemasse / vannfast lim (ballastlim)), og det skal sørges for nødvendig drenering.
  1. Utførelse: Om det tas hull på et eksisterende rør, skal dette foretas på en måte som hindrer skade på kabel og innsig av løsmasse/vann i eksisterende rør.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon