TRV:00500

ID TRV:00500
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kabelgrøft: Kabler skal legges i minimum 0,5 m dybde.
  1. Utførelse: Kablene kan unntaksvis legges i en dybde av 0,3 m, men skal da beskyttes med plastrør, plastplater eller tilsvarende, utført og prøvet i henhold til gjeldende bestemmelser.
  2. Utførelse: For høyspenningskabler gjelder krav i '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"'
  3. Utførelse: For fellesføring med telekabler gjelder også bestemmelsene i [NEK EN 50174-3].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabler er beskyttet mot skade og påvirkninger som kan svekke kabelens funksjon. Signalkabler er også en integrert del av sikkerheten i signalanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon