TRV:00501

ID TRV:00501
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Merkebånd: Det skal legges minimum markeringsbånd (OBS: ”Kabeltype”) over kabler i alle kabelgrøfter.
  1. Utførelse: Over høyspenningskabel skal det i tillegg benyttes mekanisk beskyttelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon