TRV:00504

ID TRV:00504
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Tips for åpen grøftetrasé: Graving av grøft eller etablering av kabelkanal på terreng koster. I en grøft som er åpen eller skal graves opp, kan det legges ned ekstra rørkapasitet. Vurdér nytteverdien av å installere ekstra varerør for eventuell senere inntrekking/innblåsing i grøftetrasén opp mot kostnadene ved å etablere denne ekstra rørkapasiteten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon