TRV:00505

ID TRV:00505
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kabler og varerør i tunnel: Kabler, isolerte ledere og varerør i tunneler skal være halogenfrie.
  1.   Unntak:  Innstøpte (brannbeskyttede) varerør kan være i PVC siden de ikke blir en kilde til korrosive forbrenningsgasser, men halogenfritt materiale er foretrukket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon