TRV:00506

ID TRV:00506
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Forlegningsmetode: Kabler skal forlegges beskyttet slik at de ikke blir eksponert for brann i tunnelløpet.
  1. Utførelse: Kabler i tunneler skal som hovedregel forlegges i kabelkanal.
  2. Unntak: Der eksponert forlegning er nødvendig, skal kablene i henhold til TSI SRT ha lav antennelighet, lav brannspredningsevne, lav giftighet og lav røyktetthet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon