TRV:00510

ID TRV:00510
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kryssing av spor: Kryssing av spor med kabel skal skje utenfor kabelfritt profil.
  1. Utførelse: Kryssinger bør være vinkelrett på sporet og skal godkjennes i hvert tilfelle av anleggets eier.
  2. Utførelse: Kryssing kan gjennomføres under sporet eller i strukturer over sporet, som åk, hvelv i tunneler og kulverter, brukonstruksjoner.
  3. Unntak: Kabler og forbindelser som skal koples til kjøreskinner eller til utstyr som er plassert i kabelfritt profil, kan klamres på sville på samme sted som kabelen tilkobles skinnen eller utstyret.
Kabelsville er godkjent som komponent i sporet ref. TRV:08268. Bruk av kabelsville for kabelføring er ikke et generelt unntak fra hovedkravet, men krever dispensasjon fra dette. Ved behandling av dispensasjonssøknader vil det bli lagt vekt på kabelens forlegningsmetode inn og ut av kabelsvillen med beskrivelse av kabelens/ kablenes type, funksjon og kritikalitet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon