TRV:00511

ID TRV:00511
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Beskyttelse: Som kabelbeskyttelse i kryssingsstedet skal det anvendes rør eller kanaler (se Figur: Kabelforlegging, kryssingssted) som er slik utformet at kabelen kan trekkes ut og skiftes uten oppgraving i sporet.
  1. Utførelse: Ved kryssing av flere spor (kryss av stasjonsområder ol.) bør kabelkummer benyttes for å lette trekking der hvor dette er nødvendig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon