TRV:00512

ID TRV:00512
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Dimensjonering: Ved nyetablering av spor og ved etablering av rørkryssing ved graving, på sted der det kan forventes økt framtidig behov for kryssing med mange kabler, bør det legges minimum 4 tomme 110 mm varerør i tillegg til rørene som blir benyttet. Det bør benyttes kabelkum på begge sider av traseen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon