TRV:00514

ID TRV:00514
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Rørdimensjoner: Rør for kryssing av spor skal minimum ha diameter 110 mm og skal være utført i henhold til RENblad 9000.
  1. Utførelse: Se også avsnitt om rørgater.
  2. Vurdering: Dersom det kun er en tynn kabel eller lignende i kryssing under sporet, f.eks. en privat kryssing på sted der Bane NOR ikke har, eller forventes å få fremtidig behov for kryssing, kan det anvendes mindre dimensjon på føringsrøret gjennom banelegemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon