TRV:00515

ID TRV:00515
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Drenering av rør: Alle rørgater skal legges slik at vann ikke blir stående i røret (ingen vannlås).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon