TRV:00518

ID TRV:00518
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) MERK: Kabler for sikringsanlegg skal ikke være i bruk under flytting.
  1. Utførelse: Disse kabler skal isolasjonsmåles etter hver flytting og før de tas i bruk igjen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon