TRV:00523

ID TRV:00523
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kabelinnføring: Eltekniske hus langs sporet deles inn etter betydning for elektroanleggene:
  1. Utførelse: Ved eltekniske hus/rom på stasjoner med ekom-, signal- eller fjernstyringsanlegg av stor betydning for togfremføringen (f.eks. CTC og tekniske hus som inneholder signal- og ekom-anlegg), skal det bare benyttes halogenfrie kabler med brannhemmende utførelse.
  2. Utførelse: Lokale kabler internt i eltekniske hus på mindre stasjoner skal være i halogenfri utførelse. Terminerte eksterne kabler bør være halogenfrie med brannhemmende ytterkappe.
  3. Unntak: I små tekniske rom der det ikke er – og ikke vil bli – nevneverdig elektronisk utstyr, kan PVC-isolerte lavspenningskabler termineres så fremt en kostnadsanalyse viser en vesentlig reduksjon i materiellinvesteringene. En teknisk bedre løsning er å skjøte inn halogenfri kabel ved grunnmur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon