TRV:00525

ID TRV:00525
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Tetting av kabelinnføring:Innføringspunkt for kabler i bygninger og tekniske objekter skal tettes mot gnagere og mot vanninntrengning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon