TRV:00528

ID TRV:00528
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Omfang: Merking skal minimum utføres ved :
  • innføring i skap/fordelinger/hus
  • avgreiningspunkter, skjøter eller retningsendringer
  • kabelkummer
  • hver kontaktledningsmast (på fri linje, færre på stasjoner avhengig av avstand)
  • kryssing av sporet (merkes i kum på hver side av kryssingen)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon