TRV:00530

ID TRV:00530
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Isolasjonsfarge: Jordingsledere kan være tilstrekkelig identifisert med sin lederisolasjon i gult/grønt.
  1. Utførelse: Der det er terminert flere jordingsledere på samme skinne, skal det suppleres med merking.
  2. Utførelse: Jordingsleder til jordingselektrode skal merkes.
  3. Utførelse: Jordingsleder som er forlagt i rør eller i kanal, bør merkes i endepunktene.
  4. Utførelse: Merkingen kan utføres med den fargekoden i avsnitt om Merkefarger som er mest relevant.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon