TRV:00543

ID TRV:00543
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Felles kabelplan: Det skal utarbeides én felles tegning ”Felles kabelplan og føringsveier” for koordinering av de elektrotekniske fagområder.
  1. Utførelse: ”Felles kabelplan og føringsveier” bør være i samme format som ”Tverrfaglig jordingsplan” se [510], jording. # Se også [501], kapittel 2 for krav til dokumentasjon.
  2. Utførelse: ”Felles kabelplan og føringsveier” skal vise hvordan kabelanlegget er plassert i forhold til sporet, type og størrelse for føringsveiene, og hvilke kabler som finnes i anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon