TRV:00544

ID TRV:00544
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Omfang: Dokumentasjonen skal minimum inneholde:
  • Kabeltrasé
  • Type føringsvei
  • Kabelplassering
  • Kabeltype
    Kabeltype og –identitet angis i henhold til krav for merking av kabler gitt '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"'
  • Kabelidentitet
  • Kabelskjøter (plassering og type)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon