TRV:00545

ID TRV:00545
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Geografisk dokumentasjon: Kabeltraseen skal angis med avstand fra sporet eller andre fastmerker (fundamenter, bygninger og lignende) i kart.
  1. Utførelse: Det bør angis avstand fra sporet, men avstand fra andre fastmerker kan benyttes der dette er mest hensiktsmessig.
  2. Utførelse: Alle kryssinger av sporet skal tegnes inn og skal vises med kilometerangivelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon