TRV:00546

ID TRV:00546
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Føringsvei: Føringsveien skal angi:
Grøft; dimensjoner
Kanal; dimensjoner, antall løp, materiale
Rørgate; antall rør, dimensjoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon