TRV:00547

ID TRV:00547
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Rørgate, kanalanlegg: Snittegninger for føringsveier skal lages der det er en avgrening eller markant endring av traséretningen, og hvor det er:
  • mer enn én nedgravd kabel
  • mer enn ett nedgravd rør
  • mer enn én kanal eller
  • der det er brukt flerløpskanal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon