TRV:00548

ID TRV:00548
Bok 510
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Høyspenningskabler: Alle høyspenningskabler skal entydig identifiseres i snittegningene.
  1. Utførelse: For andre kabler i rør eller kanal skal føringsveien (rørnummer, hvilket kanalløp) spesifiseres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon