TRV:00705

ID TRV:00705
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg c
Kravtype
Kravtekst a) Kontakttråd: Det skal benyttes kontakttråd type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon