TRV:00710

ID TRV:00710
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg c
Kravtype
Kravtekst b) Bæreline: Bærelina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon