TRV:00711

ID TRV:00711
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg c
Kravtype
Kravtekst c) Fixline: Fixlina skal ha en nominell innspenningskraft på 10 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon