TRV:00744

ID TRV:00744
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Minste tverrsnitt for nye baner: Alle strekninger skal oppfylle minste tverrsnitt for nye baner som vist i Figur: Minste tverrsnitt for nye baner.

For elektrifiserte spor skal også følgende profiler oppfylles

  • fritt profil for strømavtaker
  • minste tverrsnitt E
Figur: Minste tverrsnitt for nye baner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at et visst rom rundt sporet er fritt for hindringer slik at man har den forutsatte klaring for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Minste tverrsnitt for nye baner