TRV:00746

ID TRV:00746
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kurveutslag mot plattformer og lasteramper: Kurveutslag mot plattformer og lasteramper skal beregnes som vist i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig plass mot plattformer og lasteramper i kurver for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag