TRV:00748

ID TRV:00748
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kurveutslag innnenfor stasjonsområder: For nye baner innenfor stasjonsområder skal det benyttes profil for nye baner. Kurveutslaget skal beregnes iht. Tabell: Verdier av kurveutslag for eksisterende baner med fradrag av 80 mm. I høyde 0,76 - 3,8 m over sporplan skal likevel avstand fra spormidt aldri være mindre enn 2200 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig plass i kurver for framføring av tog innenfor stasjonsområder.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Breddeutvidelse i sirkelkurver for nye baner