TRV:00749

ID TRV:00749
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Kurveutslag for eksisterende baner: For eksisterende baner skal kurveutslag i sirkelkurver beregnes etter følgende formler:

'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'   (1)

R = kurvens radius

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig rom langs sporet i kurver for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Breddeutvidelse i sirkelkurver for eksisterende baner