TRV:00751

ID TRV:00751
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kurveutslag på steder med varierende kurvatur: I overgangskurver og på rettlinje i nærheten av kurver skal kurveutslaget beregnes ved interpolasjon etter følgende formler:

'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'   (2)

  • L = overgangskurvens lengde [m]
  • x = avstand fra OE (ev. KP) til beregningspunktet [m]
  • Kir = kurvens indre kurveutslag [mm]
  • Kyr = kurvens ytre kurveutslag [mm]
Figur: Kurveutslag på steder med varierende kurvatur
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig rom langs sporet i overgangskurver og på rettlinje i nærheten av kurver for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag på steder med varierende kurvatur