TRV:00752

ID TRV:00752
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kurveutslag i øvrige kurvekombinasjoner: I øvrige kurvekombinasjoner skal kurveutslag beregnes vha. plangeometriske betraktninger tilpasset hvert enkelt tilfelle.

Noen eksempler er vist i Figur: Eksempler på beregning av kuveutslag for utvalgte kurvekombinasjoner.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig rom langs sporet i øvrige kurvekombinasjoner (som ikke er i overgangskurver eller på rettlinje i nærheten av kurver) for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag på steder med varierende kurvatur