TRV:00753

ID TRV:00753
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kurveutslag i vertikalkurver: For vertikalkurver med radius Rv'"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"'v) for alle høydemål. Kv beregnes som følger:

'"`UNIQ--math-00000001-QINU`"'   (3)

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig rom mellom sporet og tog i vertikalkurver for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag i vertikalkurver