TRV:00754

ID TRV:00754
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporrennens bredde: Bredden av sporrennen skal minimum være:
  1. Rb = 70 mm når sporvidden (spv) ≤ 1445 mm
  2. Rb = spv - 1375 mm for spv > 1445 mm
  3. Rb = 100 mm i enden av sporrillen i planovergang med trelemmer, ref. TRV:03576
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at toghjulene kan løpe fritt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Sporrennen