TRV:00755

ID TRV:00755
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sporrennens begrensninger: Konstruksjonsdeler som danner sporrennens indre begrensning (f.eks. planovergangslemmer), skal sikres mot skinnene slik at sporrennens bredde ikke kan reduseres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at toghjulene kan løpe fritt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Sporrennen