TRV:00756

ID TRV:00756
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Redusert bredde av sporrennen: For enkelte konstruksjonsdeler kan kravet til Rb reduseres. Dette gjelder:
  • ledeskinner/vingeskinner i sporveksler
  • sporkryss
  • sporbremser
  • gummilister i planoverganger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at toghjulene kan løpe fritt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Sporrennen