TRV:00757

  • Mellom skinnene gjelder unntakene lenger enn Rb fra kjørekanten.
  • Utenfor skinnene gjelder unntakene lenger enn 150 mm fra kjørekanten.
  • Unntakene gjelder ikke på steder hvor det forekommer vertikalkurver med Rv ≤ 1500 m.
ID TRV:00757
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Begrensninger mellom og utenfor skinnene: Bortsett fra sporrennen skal den nederste begrensningslinjen være sporplanet.

Følgende unntak gjelder:

  1. Planovergangslemmer på elektrifiserte strekninger eller i isolerte sporfelt skal ligge minst 5 mm over sporplanet, men ikke mer enn 20 mm (a).
  2. Toppen av ledeskinnene i sporveksel kan ha en høyde inntil 20 mm over sporplan (a).
  3. På spor innenfor stasjonsområder kan faste konstruksjoner ha en høyde inntil 45 mm over sporplan (b).
  4. Toppen av ledeskinnene i sidekryssene for kryssveksler kan ha en høyde inntil 60 mm over sporplan (c).
Begrensninger mellom og utenfor skinnene
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at toget ikke sporer av ved at hjulene løftes opp fordi deler av toget kommer i berøring med infrastrukturkomponenter som er plassert høyere enn sporplanet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Faste konstruksjoner mellom og utenfor skinnene