TRV:00758

ID TRV:00758
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Bruk av sporrenser: I spor hvor det forutsettes bruk av sporrenser skal det være et fritt rom som angitt i Figur: Fritt rom for bruk av sporrenser.
Figur: Fritt rom for bruk av sporrenser
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre muligheten for å benytte sporrenser for å fjerne snø og is i og ved sporet slik at banen kan holdes åpent for trafikk og for å hindre avsporing ved at hjulet blir løftet av skinnene pga. snø og is.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Hensyn til bruk av sporrenser