TRV:00759

ID TRV:00759
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Anvisere for sporrenserkjøring: Der faste konstruksjoner betinger løft av sporrenseren, skal det på fri linje merkes med anvisere for sporrenserkjøring, jf. Signal_75C og Signal 75D
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for merking langs sporet slik at sporrenseren ikke blir ødelagt av faste konstruksjoner nær sporet og at sporrenseren blir benyttet der den ikke møter denne typen konstruksjoner.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Hensyn til bruk av sporrenser