TRV:00760

ID TRV:00760
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Fritt profil for strømavtaker: For elektrifiserte strekninger skal fritt profil for strømavtaker oppfylles.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at strømavtageren kan løpe fritt og ikke støte borti faste konstruksjoner i infrastrukturen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Fritt profil for strømavtaker