TRV:00766

ID TRV:00766
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Bredde: Minste bredde (= normalbredde) for portåpninger i rettlinjet spor skal være 3700 mm. Ligger sporet gjennom porten i eller i nærheten av kurve, økes bredden med kurveutslagene.
  1. Unntak: I bestemte tilfeller kreves minste tverrsnitt i portåpninger:
    1. Når sporet gjennom bygningen danner den eneste forbindelse til sporanlegg på den andre siden av bygningen.
    2. I bygninger hvor det skal kunne mottas transporter med overskridelse av lasteprofilet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at porten er tilstrekkelig bred til at tog kan passere.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Portåpninger