TRV:00767

ID TRV:00767
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Høyde: Høyden for porter skal være minst 5600 mm.
  1. Unntak: Høyden kan reduseres til 4800 mm i bygninger der elektrifisering ikke er aktuelt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at porten er tilstrekkelig høy til at tog kan passere.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Portåpninger