TRV:00769

ID TRV:00769
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Lasteinstallasjoner i minste tverrsnitt: Det kan tillates at deler av faste lasteinstallasjoner (f.eks. klaffer for flisramper) rager inn i minste tverrsnitt under følgende betingelser:
  • Disse deler skal bringes i sikret stilling utenfor minste tverrsnitt etter at lasteoperasjonen er fullført.
  • Disse deler skal sikres når lastearrangementet befinner seg mot et togspor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at et visst rom rundt sporet er fritt for hindringer slik at man har den forutsatte klaring for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Lasteinstallasjoner