TRV:00770

ID TRV:00770
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Permanente lasteinstallasjoner i minste tverrsnitt: I spor som bare brukes til bestemte lasteoperasjoner kan det tillates at deler av lasteinstallasjoner permanent rager inn i minste tverrsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at et visst rom rundt sporet er fritt for hindringer slik at man har den forutsatte klaring for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Lasteinstallasjoner