TRV:00773

ID TRV:00773
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Komfortkrav: Minimumskrav til komfort for ikke trykktette tog:
  • 3 kPa/4s for enkeltsporstunnel
  • 4,5 kPa/4s for dobbeltsporstunnel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre komfort for togpassasjerer ved kjøring inn i, i og ut av tunnel.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler