TRV:00774

ID TRV:00774
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporavstand: For hastigheter mellom 200 og 250 km/h skal det benyttes minimum sporavstand 4,7 m mellom spormidt i dobbeltsporet tunnel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre komfort ved togmøte i tunnel.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler