TRV:00775

ID TRV:00775
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kontrakttrådhøyde: Kontakttråden skal plasseres i en høyde, h0, avhengig av type kontaktledningssystem, se Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Mekanisk_utforming#Kontakttr.C3.A5dh.C3.B8yde_og_kontakttr.C3.A5dh.C3.B8ydeendring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre korrekt høyde for kontakttråd iht. systemkrav for det enkelte kontaktledningsprosjekt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler