TRV:00777

ID TRV:00777
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Normalprofil over sporet der sporets kurvatur endres: Overgangen mellom forskjellige sporgeometriske elementer gjøres slik at største (profil)verdi videreføres inntil 20 m forbi nærmeste OB, FOB eller KP.
  1. Utførelse: Overgangen skal utjevnes lineært.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Beskrive overgangen mellom ulike sporgeometriske elementer i tunnelen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil over sporet der sporets kurvatur endres