TRV:00778

ID TRV:00778
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Byggverk over sporet: Normalprofil for byggverk over sporet skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er mindre enn 20 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Definere grensen mellom tunnel og byggverk over sporet og sikre at profilet for byggverk over sporet er tilstrekkelig for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil ved byggverk over sporet