TRV:00779

ID TRV:00779
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Anvendelse av normalprofil for tunnel: Normalprofiler for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er lengre enn 20 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Definere grensen mellom tunnel og byggverk over sporet og sikre at profilet for tunneler er tilstrekkelig for framføring av tog.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil ved byggverk over sporet